• Premieberekening
  • Persoonsgegevens
  • Betaalwijze
  • Bevestiging

Premieberekening

 
Reissom
 €
Vul de reissom in.
De reissom is niet numeriek.
De reissom moet liggen tussen € 10,- en € 30.000,-.
 
Aantal personen
 
Geef het aantal personen op.
Het aantal personen moet numeriek zijn.
Het aantal meeverzekerde personen mag minimaal 1 en maximaal 20 zijn.
De reissom per verzekerde mag maximaal € 7.500,- zijn.
 
Boekingsdatum
 
Vul de boekingsdatum in.
De boekingsdatum is niet correct.
De boekingsdatum mag niet in de toekomst liggen.
 
Ingangsdatum van de reis
 
Vul de ingangsdatum in.
De ingangsdatum is niet correct.
De ingangsdatum mag niet in het verleden liggen.
De ingangsdatum mag niet meer dan een jaar in de toekomst liggen.
De ingangsdatum moet voor de einddatum liggen.
 
Einddatum van de reis
 
Vul de einddatum in.
De einddatum is niet correct.
De einddatum mag niet in het verleden liggen.
De einddatum moet na de ingangsdatum liggen.

Gewenste dekking

Wilt u een waarnemer meeverzekeren?

 
 

Premie

 
Premiebedrag
Assurantiebelasting
 
Eenmalige polis- en administratiekosten
 
Totaal bedrag
    Verder U kunt verder als alle verplichte velden zijn ingevuld.

Persoonsgegevens

Premie
Verzekeringnemer:

Geslacht

Geef het geslacht aan.

Naam

Vul de voorletters in.
Vul de achternaam in.
Voer alleen letters in bij de voorletters.
Voer alleen letters in bij de tussenvoegsel.
Voer alleen letters in bij de achternaam.
Controleer nogmaals of u het juiste tussenvoegsel of meerdere tussenvoegsels heeft ingevuld
Controleer nogmaals of u de juiste voorletter(s) heeft ingevuld

Geboortedatum

Vul de geboortedatum in.
De geboortedatum is niet correct.
De verzekerde mag niet ouder dan 110 jaar zijn.
De verzekerde moet ouder zijn dan 18 jaar.

Postcode en huisnummer

Vul de postcode in.
Het postcode formaat klopt niet.
Vul de huisnummer in.
Het huisnummer moet numeriek zijn.
Deze combinatie van huisnummer en postcode is niet bekend bij ons.

Straat en plaats

 
 

Mobiel telefoonnummer (optioneel)

Het telefoonnummer is niet juist. Gebruik 06-00000000 als formaat.

E-mailadres


Uw aanvraag- en/of polisbevestiging wordt naar dit e-mailadres verstuurd.
Voer uw e-mailadres in, zodat we u een bevestiging kunnen sturen.
Het e-mailadres is niet juist.

De gegevens van de verzekeringnemer zijn hieronder bij eerste verzekerde overgenomen.
Sluit u als verzekeringnemer de verzekering niet voor uzelf af, pas dan onderstaande gegevens aan.

  Terug Verder U kunt verder als alle verplichte velden zijn ingevuld.

Betaalgegevens

Premie

Kies een betalingswijze.


U dient een betalingswijze te kiezen.
  Terug Verder U kunt alleen verder als alle verplichte velden zijn ingevuld.

Controleer uw gegevens

Kortlopende Annuleringsverzekering voor
Reissom
Dekking
 
Ingangsdatum van de verzekering
Boekingsdatum van de reis
Ingangsdatum van de reis
Einddatum van de reis
 
Premiebedrag
Eenmalige polis- en administratiekosten
Assurantiebelasting
Totaal bedrag
 
Persoonsgegevens:
Verzekeringnemer
Verzekerde(n)
Waarnemer(s)
Betaalgegevens:

IBAN-nummer
BIC-code
Slotverklaring:
Is een door u of een belanghebbende aangevraagde verzekering ooit geweigerd of opgezegd dan wel tegen bijzondere voorwaarden geaccepteerd of voortgezet?
Nee Ja
Kies nee of ja.
U hebt deze vraag met 'Ja' beantwoord. Hierdoor kunnen wij uw verzekering niet online afsluiten. Om een verzekering aan te vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Acceptatie op tel: 020-6515099.
Bent u of is een andere belanghebbende bij deze verzekering, in de laatste acht jaar als verdachte of ter uitvoering van een opgelegde (straf)maatregel, in aanraking geweest met politie of justitie?
Nee Ja
Kies nee of ja.
U hebt deze vraag met 'Ja ' beantwoord. Hierdoor kunnen wij uw verzekering niet online afsluiten. Om een verzekering aan te vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Acceptatie op tel: 020-6515099.
Kies nee of ja.
Selecteer een tussenpersoon.
Belangrijk: lees voordat u de verzekering afsluit de toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht en de polisvoorwaarden
Let op, u kunt pas doorgaan met afsluiten van deze verzekering als u de link naar de polisvoorwaarden heeft geopend
Ik verklaar dat de gegeven antwoorden juist en volledig zijn en ga akkoord met de toepassing van de polisvoorwaarden onder voorbehoud van acceptatie door de Europeesche.
U dient de verklaring te bevestigen.
Ik verklaar dat ik onderstaande tekst over de bedenktermijn heb gelezen en begrepen.
Bedenktermijn
Als u de verzekering toch niet wilt afsluiten, moet u deze binnen 14 dagen opzeggen. In dat geval doet u een beroep op het herroepingsrecht. Het opzeggen van de verzekering binnen de bedenktermijn kost u niets. Let op: voor verzekeringen met een looptijd van minder dan 1 maand geldt deze bedenktermijn niet. Voor verzekeringen die direct ingaan en die u binnen 14 dagen opzegt, mogen wij poliskosten in rekening brengen. U betaalt geen premie voor de periode dat de verzekering gelopen heeft omdat de verzekering per ingangsdatum wordt beŽindigd. U kunt dan geen beroep doen op dekking.
U dient de verklaring te bevestigen.
  Terug afronden U kunt verder als u alle verplichte velden heeft ingevuld.