• Premieberekening
  • Dekkingen
  • Persoonsgegevens
  • Bootgegevens
  • Betaalgegevens
  • Bevestiging

Premieberekening

Van welk materiaal is uw boot gemaakt?

 
Vul het materiaal in.

Welke voortstuwing heeft uw boot?

 
Vul het type voortstuwing in.

Wat is het bouwjaar van uw boot?

 
Vul het bouwjaar van uw boot in.
Het bouwjaar moet na 1900 liggen.
Het bouwjaar mag niet meer dan 1 jaar in de toekomst liggen.

Hoeveel schadevrije jaren heeft u?

 
Vul het aantal schadevrije jaren in.
Schadevrije jaren invoeren van 0 t/m 25.

Wat is de dagwaarde?
(inclusief scheepsuitrusting, motor(en) en nautische instrumenten)

 
Vul de dagwaarde van uw boot in.
Vul een bedrag in hele euro's in.
Omdat uw boot een dagwaarde heeft hoger dan € 100.000,-, kunnen wij uw boot niet online verzekeren. Neem voor meer informatie contact op met de verzekeringsadviseur die u heeft gekozen.
De dagwaarde dient groter te zijn dan € 0.

Bent u de eerste eigenaar?

 
Vul hier ja of nee in.
    Verder U kunt verder als alle verplichte velden zijn ingevuld.

Dekkingen

Welke dekking wilt u?

Maandelijkse kosten

Bij deze dekking is uw inboedel tot xxxxx gratis meeverzekerd.

Wilt u een extra eigen risico tegen premiekorting?

Welk vaargebied wilt u?

Uw volgboot kunt u gratis meeverzekeren tot een bedrag van € 5.000,- mits het vermogen niet meer dan 10pk bedraagt.

Wilt u uw volgboot meeverzekeren?

Beantwoord deze vraag met ja of nee.

Wilt u uw trailer meeverzekeren?

 
Beantwoord deze vraag met ja of nee.

Wilt u een ongevallendekking?

 
 
 

Wilt u een rechtsbijstanddekking?

€ 0,00
 
Beantwoord deze vraag met ja of nee.

Premie

 
Premiebedrag per maand
Assurantiebelasting
 
Totaal premiebedrag per maand
 
Maandbetaling mogelijk vanaf € 5,- per maand (excl. assurantiebelasting)
 
 
Totaal premiebedrag per jaar
 
(Exclusief poliskosten )
  Terug Verder U kunt verder als alle verplichte velden zijn ingevuld.

Persoonsgegevens

Uw maandelijkse premie
Verzekeringnemer:

Geslacht

Geef het geslacht aan.

Naam


Vul de voorletters in.
Vul de achternaam in.
Voer alleen letters in bij de achternaam.
Voer alleen letters in bij de voorletters.
Voer alleen letters in bij de tussenvoegsel(s).
De achternaam mag niet alleen spaties bevatten.
Controleer nogmaals of u het juiste tussenvoegsel of meerdere tussenvoegsels heeft ingevuld
Controleer nogmaals of u de juiste voorletter(s) heeft ingevuld

Geboortedatum

Vul de geboortedatum in.
De geboortedatum is niet correct.
Persoon mag niet ouder dan 110 jaar zijn.
De geboortedatum mag niet in de toekomst liggen.

Postcode en huisnummer


Vul de postcode in.
Het postcode formaat klopt niet.
Vul het huisnummer in.
Het huisnummer moet numeriek zijn.
Deze combinatie van huisnummer en postcode is niet bekend bij ons.

Straat en plaats

 
 

Mobiel telefoonnummer (optioneel)

Het telefoonnummer is niet juist. Gebruik 06-00000000 als formaat.

E-mailadres


Uw aanvraag- en/of polisbevestiging wordt naar dit e-mailadres verstuurd.
Vul het e-mailadres in, zodat we een bevestiging kunnen sturen.
Het e-mailadres is niet juist.

Heeft u eerder een bootverzekering gehad?

Beantwoord deze vraag met ja of nee.
  Terug Verder U kunt verder als alle verplichte velden zijn ingevuld.

Bootgegevens

Uw maandelijkse premie

Boot

Merk en type van de boot

 
Geef het merk van uw boot.
Geef de typeaanduiding van uw boot.

Ligplaats en stalling

Ligt uw boot, of is uw boot gestald, in Nederland in een bewaakte jachthaven/afgesloten terrein/afgesloten ruimte?

Beantwoord deze vraag met ja of nee.
  Terug Verder U kunt verder als alle verplichte velden zijn ingevuld.

Betaalgegevens

Ik betaal per
Geef de termijnbetaling aan.
Kies een betalingswijze.
U dient een betalingswijze te kiezen.
IBAN-nummer
U dient een IBAN in te voeren.
Dit is geen geldig IBAN-nummer.
Het IBAN mag niet met een 0 beginnen.
Incassowijze is alleen mogelijk met IBAN-nummers uit SEPA-landen.
 

U kunt de verzekering vandaag al laten ingaan. Vergeet niet uw huidige verzekering op te zeggen.

Gewenste ingangsdatum

Vul de ingangsdatum in.
De ingangsdatum is niet correct.
De datum mag niet in het verleden liggen.
De ingangsdatum mag niet meer dan 1 jaar in de toekomst liggen.
  Terug Verder U kunt verder als alle verplichte velden zijn ingevuld.
Premieberekening
Uw boot
Dekkingen
Geselecteerde dekkingen
Totaal premiebedrag per  inclusief   assurantiebelasting 
De eenmalige poliskosten ŕ worden met de eerste betaaltermijn verrekend.
Persoonsgegevens
Verzekeringnemer
Bootgegevens
Uw boot
Betaalgegevens
IBAN-nummer
BIC-code
Ingangsdatum van de verzekering
Tot slot:

Bent u, of is een van de personen die u wilt meeverzekeren, in de afgelopen 8 jaar geweigerd of opgezegd door een verzekeraar?

Kies nee of ja.

Geef een toelichting


Toelichting is verplicht.
Bent u, of is een van de personen die u wilt meeverzekeren, bijvoorbeeld uw gezinsleden of huisgenoten, in de afgelopen 8 jaar verdacht van of veroordeeld voor:
- Diefstal, bedrog, oplichting, valsheid in geschrifte of een poging daartoe
- Vernieling, beschadiging, mishandeling, afpersing, of een misdrijf gericht tegen de vrijheid of het leven of een poging daartoe
- Overtreding van de Wet wapens en munitie, de Opiumwet of de Wet economische delicten
- Een verkeersmisdrijf, zoals rijden onder invloed, snelheidsovertreding van meer dan 50 km/uur of doorrijden na een aanrijding?
Let op: Ook als u als verdachte een schikking hebt getroffen of bent vrijgesproken, of als de rechter u een maatregel heeft opgelegd moet u deze vraag met ‘Ja’ beantwoorden.
Kies nee of ja.
U hebt deze vraag met Ja beantwoord.U ontvangt van ons een apart vragenformulier waarop u dit antwoord kunt toelichten. Op deze manier kunnen wij garanderen dat uw informatie vertrouwelijk wordt behandeld door medewerkers die daar speciaal voor zijn aangewezen.

Heeft u, of heeft een van de personen die u wilt meeverzekeren, de laatste 5 jaar schade geleden of veroorzaakt door een gebeurtenis die door de aangevraagde verzekering(en) wordt gedekt?

Beantwoord deze vraag met ja of nee.

Geef een toelichting


Toelichting is verplicht.

Bent u, of is een van de personen die u wilt meeverzekeren, in de afgelopen 5 jaar failliet verklaard, in een schuldsanering betrokken of is de rechter akkoord gegaan met een surseance (uitstel) van betaling?

Beantwoord deze vraag met ja of nee.

Geef een toelichting


Toelichting is verplicht.

Bent u, of is een van de personen die u wilt meeverzekeren, in de afgelopen 8 jaar betrokken (geweest) bij verzekeringsfraude of opzettelijke misleiding van een financiële instelling?

Beantwoord deze vraag met ja of nee.

Geef een toelichting


Toelichting is verplicht.

Heeft de deurwaarder op dit moment beslag gelegd op inkomsten of bezittingen van u of van een van de personen die u wilt meeverzekeren?

Beantwoord deze vraag met ja of nee.

Geef een toelichting


Toelichting is verplicht.
Belangrijk: lees voordat u de verzekering afsluit de toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht en de polisvoorwaarden
Let op, u kunt pas doorgaan met afsluiten van deze verzekering als u de link naar de polisvoorwaarden heeft geopend
Ik verklaar
✔ dat ik de volledige tekst van alle vragen heb gelezen en dat de gegeven antwoorden juist en volledig zijn;
✔ dat de Europeesche mijn ingevulde persoonsgegevens mag controleren (voor meer informatie hierover: www.europeesche.nl/identiteitscontrole);
✔ dat ik gewezen ben op de voorwaarden van de verzekering. Ik ga akkoord met de voorwaarden, als mijn aanvraag wordt geaccepteerd door de Europeesche;
✔ dat de Europeesche informatie digitaal aan mij kan verstrekken;
✔ dat de Europeesche informatie over mijn schade- en verzekeringsverleden mag opvragen bij andere verzekeraars en adviseurs;
✔ dat ik de afgesproken premie en kosten betaal als ik de polis ontvang die volgens deze aanvraag is opgemaakt;
✔ dat ik op de hoogte ben van de bedenktermijn: als ik de verzekering toch niet wil, kan ik deze binnen 14 dagen annuleren.
Ik ga Akkoord
U dient de verklaring te bevestigen.
  Terug afronden U kunt verder als u alle verplichte velden hebt ingevuld