• Premieberekening
  • Persoonsgegevens
  • Betaalgegevens
  • Bevestiging

Premieberekening

Ik wil een doorlopende verzekering voor reizen
Ik wil een doorlopende verzekering voor reizen voor
 
 
Dekkingsgebied
 
 
Dekkingsgebied
 
Gewenste dekking
Maandelijkse premie

Wilt u een dekking voor annulering?

Premie

 
Premiebedrag per maand
Assurantiebelasting
 
Totaal premiebedrag per maand
 
Maandbetaling mogelijk vanaf € 5,- per maand (excl. assurantiebelasting)
 
 
Totaal premiebedrag per jaar
 
(Exclusief eenmalige poliskosten  )
    Verder

Persoonsgegevens

Maandelijkse premie
Verzekeringnemer:

Geslacht

Geef het geslacht aan.

Naam

Vul je voorletters in.
Vul je achternaam in.
Voer alleen letters in bij de voorletters.
Voer alleen letters in bij de tussenvoegsel.
Voer alleen letters in bij de achternaam.
Controleer nogmaals of u het juiste tussenvoegsel of meerdere tussenvoegsels heeft ingevuld
Controleer nogmaals of u de juiste voorletter(s) heeft ingevuld

Geboortedatum

Vul de geboortedatum in.
De geboortedatum is niet correct.
De verzekerde mag niet ouder dan 110 jaar zijn.
De verzekerde moet ouder zijn dan 18 jaar.

Postcode en huisnummer

Vul je postcode in.
Het postcode formaat klopt niet.
Vul je huisnummer in.
Het huisnummer moet numeriek zijn.
Deze combinatie van huisnummer en postcode is niet bekend bij ons.

Straat en plaats

 
 

Mobiel telefoonnummer (optioneel)

Het telefoonnummer is niet juist. Gebruik 06-00000000 als formaat.

E-mail adres


Uw aanvraag- en/of polisbevestiging wordt naar dit e-mailadres verstuurd.
Vul je e-mail adres in, zodat we je een bevestiging kunnen sturen.
Het e-mail adres is niet juist.
Uw partner:

Geslacht

Geef het geslacht aan van uw partner.

Naam

Vul de partner's voorletter(s) in.
Vul de partner's achternaam in.
Voer alleen letters in bij de achternaam van de partner.
Voer alleen letters in bij de voorletter(s) van de partner.
Voer alleen letters in bij de tussenvoegsel van de partner.

Geboortedatum

Vul de geboortedatum in.
De geboortedatum is niet correct.
De verzekerde mag niet ouder dan 110 jaar zijn.
De geboortedatum mag niet in de toekomst liggen.
Waarnemer:

Geslacht

Geef het geslacht aan van de waarnemer.

Naam

Vul de voorletter(s) in van de waarnemer.
Vul de achternaam in van de waarnemer.
Voer alleen letters in bij de achternaam van de waarnemer.
Voer alleen letters in bij de voorletter(s) van de waarnemer.
Voer alleen letters in bij de tussenvoegsel van de waarnemer.

Geboortedatum

Vul de geboortedatum in.
De geboortedatum is niet correct.
De waarnemer mag niet ouder dan 110 jaar zijn.
De geboortedatum mag niet in de toekomst liggen.

Totaal aantal kinderen

Eerste kind

Geslacht eerste kind:

Geef het geslacht aan van het eerste kind.

Naam eerste kind:

Vul de voorletter(s) van het eerste kind in.
Vul de achternaam van het eerste kind in.
Voer alleen letters in bij de achternaam van het eerste kind.
Voer alleen letters in bij de voorletters van het eerste kind.
Voer alleen letters in bij de tussenvoegsel van het eerste kind.

Geboortedatum eerste kind:

Vul de geboortedatum van het eerste kind in.
De geboortedatum van het eerste kind is niet correct.
Meeverzekerde kinderen mogen niet ouder dan 26 jaar zijn.
Meeverzekerde kinderen mogen niet ouder dan 4 jaar zijn.
De geboortedatum mag niet in de toekomst liggen.
Tweede kind

Geslacht tweede kind:

Geef het geslacht aan van het tweede kind.

Naam tweede kind:

Vul de voorletter(s) van het tweede kind in.
Vul de achternaam van het tweede kind in.
Voer alleen letters in bij de achternaam van het tweede kind.
Voer alleen letters in bij de voorletters van het tweede kind.
Voer alleen letters in bij de tussenvoegsel van het tweede kind.

Geboortedatum tweede kind:

Vul de geboortedatum van het tweede kind in.
De geboortedatum van het tweede kind is niet correct.
Meeverzekerde kinderen mogen niet ouder dan 26 jaar zijn.
Meeverzekerde kinderen mogen niet ouder dan 4 jaar zijn.
De geboortedatum mag niet in de toekomst liggen.
Derde kind

Geslacht derde kind:

Geef het geslacht aan van het derde kind.

Naam derde kind:

Vul de voorletter(s) van het derde kind in.
Vul de achternaam van het derde kind in.
Voer alleen letters in bij de achternaam van het derde kind.
Voer alleen letters in bij de voorletters van het derde kind.
Voer alleen letters in bij de tussenvoegsel van het derde kind.

Geboortedatum derde kind:

Vul de geboortedatum van het derde kind in.
De geboortedatum van het derde kind is niet correct.
Meeverzekerde kinderen mogen niet ouder dan 26 jaar zijn.
Meeverzekerde kinderen mogen niet ouder dan 4 jaar zijn.
De geboortedatum mag niet in de toekomst liggen.
Vierde kind

Geslacht vierde kind:

Geef het geslacht aan van het vierde kind.

Naam vierde kind:

Vul de voorletter(s) van het vierde kind in.
Vul de achternaam van het vierde kind in.
Voer alleen letters in bij de achternaam van het vierde kind.
Voer alleen letters in bij de voorletters van het vierde kind.
Voer alleen letters in bij de tussenvoegsel van het vierde kind.

Geboortedatum vierde kind:

Vul de geboortedatum van het vierde kind in.
De geboortedatum van het vierde kind is niet correct.
Meeverzekerde kinderen mogen niet ouder dan 26 jaar zijn.
Meeverzekerde kinderen mogen niet ouder dan 4 jaar zijn.
De geboortedatum mag niet in de toekomst liggen.
Vijfde kind

Geslacht vijfde kind:

Geef het geslacht aan van het vijfde kind.

Naam vijfde kind:

Vul de voorletter(s) van het vijfde kind in.
Vul de achternaam van het vijfde kind in.
Voer alleen letters in bij de achternaam van het vijfde kind.
Voer alleen letters in bij de voorletters van het vijfde kind.
Voer alleen letters in bij de tussenvoegsel van het vijfde kind.

Geboortedatum vijfde kind:

Vul de geboortedatum van het vijfde kind in.
De geboortedatum van het vijfde kind is niet correct.
Meeverzekerde kinderen mogen niet ouder dan 26 jaar zijn.
Meeverzekerde kinderen mogen niet ouder dan 4 jaar zijn.
De geboortedatum mag niet in de toekomst liggen.
Zesde kind

Geslacht zesde kind:

Geef het geslacht aan van het zesde kind.

Naam zesde kind:

Vul de voorletter(s) van het zesde kind in.
Vul de achternaam van het zesde kind in.
Voer alleen letters in bij de achternaam van het zesde kind.
Voer alleen letters in bij de voorletters van het zesde kind.
Voer alleen letters in bij de tussenvoegsel van het zesde kind.

Geboortedatum zesde kind:

Vul de geboortedatum van het zesde kind in.
De geboortedatum van het zesde kind is niet correct.
Meeverzekerde kinderen mogen niet ouder dan 26 jaar zijn.
Meeverzekerde kinderen mogen niet ouder dan 4 jaar zijn.
De geboortedatum mag niet in de toekomst liggen.
Zevende kind

Geslacht zevende kind:

Geef het geslacht aan van het zevende kind.

Naam zevende kind:

Vul de voorletter(s) van het zevende kind in.
Vul de achternaam van het zevende kind in.
Voer alleen letters in bij de achternaam van het zevende kind.
Voer alleen letters in bij de voorletters van het zevende kind.
Voer alleen letters in bij de tussenvoegsel van het zevende kind.

Geboortedatum zevende kind:

Vul de geboortedatum van het zevende kind in.
De geboortedatum van het zevende kind is niet correct.
Meeverzekerde kinderen mogen niet ouder dan 26 jaar zijn.
Meeverzekerde kinderen mogen niet ouder dan 4 jaar zijn.
De geboortedatum mag niet in de toekomst liggen.
  Terug Verder U kunt verder als alle verplichte velden zijn ingevuld.

Betaalgegevens

Ik betaal per
Geef de termijnbetaling aan.
Kies een betalingswijze.
U dient een betalingswijze te kiezen.
IBAN-nummer
U dient een IBAN in te voeren.
Dit is geen geldig IBAN-nummer.
Het IBAN mag niet met een 0 beginnen.
Incassowijze is alleen mogelijk met IBAN-nummers uit SEPA-landen.
 
U kunt de Doorlopende Reisverzekering vandaag al laten ingaan. Vergeet niet uw huidige doorlopende reisverzekering op te zeggen.


Gewenste ingangsdatum voor mijn verzekering
Vul de ingangsdatum in.
De ingangsdatum is niet correct.
De ingangsdatum mag niet in het verleden liggen.
De ingangsdatum mag niet meer dan 1 jaar in de toekomst liggen.
  Terug Verder U kunt alleen verder als alle verplichte velden zijn ingevuld.

Controleer uw gegevens

Doorlopende reisverzekering voor
Type
Dekking
Dekkingsgebied
Totaal premiebedrag per  inclusief   assurantiebelasting 
De eenmalige poliskosten ŗ worden met de eerste betaaltermijn verrekend.
Persoonsgegevens:

Verzekeringsnemer
Betaalgegevens:

IBAN-nummer
BIC-code
Ingangsdatum van de polis
Tot slot:

Bent u, of is een van de personen die u wilt meeverzekeren, in de afgelopen 8 jaar geweigerd of opgezegd door een verzekeraar?

Kies nee of ja.

Geef een toelichting


Toelichting is verplicht.
Bent u, of is een van de personen die u wilt meeverzekeren, bijvoorbeeld uw gezinsleden of huisgenoten, in de afgelopen 8 jaar verdacht van of veroordeeld voor:
- Diefstal, bedrog, oplichting, valsheid in geschrifte of een poging daartoe
- Vernieling, beschadiging, mishandeling, afpersing, of een misdrijf gericht tegen de vrijheid of het leven of een poging daartoe
- Overtreding van de Wet wapens en munitie, de Opiumwet of de Wet economische delicten
- Een verkeersmisdrijf, zoals rijden onder invloed, snelheidsovertreding van meer dan 50 km/uur of doorrijden na een aanrijding?
Let op: Ook als u als verdachte een schikking hebt getroffen of bent vrijgesproken, of als de rechter u een maatregel heeft opgelegd moet u deze vraag met ĎJaí beantwoorden.
Kies nee of ja.
U hebt deze vraag met Ja beantwoord.U ontvangt van ons een apart vragenformulier waarop u dit antwoord kunt toelichten. Op deze manier kunnen wij garanderen dat uw informatie vertrouwelijk wordt behandeld door medewerkers die daar speciaal voor zijn aangewezen.

Heeft u, of heeft een van de personen die u wilt meeverzekeren, de laatste 5 jaar schade geleden of veroorzaakt door een gebeurtenis die door de aangevraagde verzekering(en) wordt gedekt?

Kies nee of ja.

Geef een toelichting


Toelichting is verplicht.

Bent u, of is een van de personen die u wilt meeverzekeren, in de afgelopen 5 jaar failliet verklaard, in een schuldsanering betrokken of is de rechter akkoord gegaan met een surseance (uitstel) van betaling?

Kies nee of ja.

Geef een toelichting


Toelichting is verplicht.

Bent u, of is een van de personen die u wilt meeverzekeren, in de afgelopen 8 jaar betrokken (geweest) bij verzekeringsfraude of opzettelijke misleiding van een financiŽle instelling?

Kies nee of ja.

Geef een toelichting


Toelichting is verplicht.

Heeft de deurwaarder op dit moment beslag gelegd op inkomsten of bezittingen van u of van een van de personen die u wilt meeverzekeren?

Kies nee of ja.

Geef een toelichting


Toelichting is verplicht.
Belangrijk: lees voordat U de verzekering afsluit de toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht, de verzekeringskaart en de polisvoorwaarden
Let op, u kunt pas doorgaan met afsluiten van deze verzekering als u de link naar de polisvoorwaarden heeft geopend
Ik verklaar:
✔ dat ik de volledige tekst van alle vragen heb gelezen en dat de gegeven antwoorden juist en volledig zijn;
✔ dat de Europeesche mijn ingevulde persoonsgegevens mag controleren (voor meer informatie hierover: www.europeesche.nl/identiteitscontrole);
✔ dat ik gewezen ben op de voorwaarden van de verzekering. Ik ga akkoord met de voorwaarden, als mijn aanvraag wordt geaccepteerd door de Europeesche;
✔ dat de Europeesche informatie digitaal aan mij kan verstrekken;
✔ dat de Europeesche informatie over mijn schade- en verzekeringsverleden mag opvragen bij andere verzekeraars en adviseurs;
✔ dat ik de afgesproken premie en kosten betaal als ik de polis ontvang die volgens deze aanvraag is opgemaakt;
✔ dat ik op de hoogte ben van de bedenktermijn: als ik de verzekering toch niet wil, kan ik deze binnen 14 dagen annuleren.
✔ dat ik akkoord ga met digitale verstrekking van de verzekeringskaart die hoort bij de aangevraagde verzekering. De verzekeringskaart is te vinden op www.verzekeringskaarten.nl/europeesche/doorlopende-reisverzekering.
Ik ga akkoord
U dient de verklaring te bevestigen.
  Terug afronden U kunt verder als alle verplichte velden zijn ingevuld