• Premieberekening
  • Dekkingen
  • Persoonsgegevens
  • caravangegevens
  • Betaalgegevens
  • Bevestiging
Premieberekening
 
Heeft u uw caravan nieuw of als occasion gekocht? Info
Wat is het bouwjaar van uw caravan?
(jjjj)
Wat is de verzekerde waarde van uw caravan?
Info

Deze waardebepaling is indicatief. Wilt u zeker zijn van de waarde dan adviseren wij u dit na te vragen bij de dealer van uw caravan
Wat is het gewicht van uw caravan?
 
  Verder
U kunt alleen verder als alle verplichte velden zijn ingevuld.
 
Dekkingen
 
Hoe wilt u uw caravan verzekeren? Info
Info
Info
 
Hoe lang wilt u waardegarantie? Info
 
Info
 
Info
 
Info
Info
Info
Info
Info
Premie
Premiebedrag per maand
Info
Assurantiebelasting
Totaal premiebedrag per maand
Maandbetaling mogelijk vanaf € 5,- per maand (excl. assurantiebelasting)
Totaal premiebedrag per jaar
(Exclusief eenmalige poliskosten )
 
  Terug      Verder
U kunt alleen verder als alle verplichte velden zijn ingevuld.
 
Persoonsgegevens
Uw maandelijkse premie bedrag wordt vervangen
 
Verzekeringnemer
Geslacht
Naam
Geboortedatum
Postcode en huisnummer
Straat en plaats
 
Mobiel telefoonnummer (optioneel)
E-mailadres

Uw aanvraag- en/of polisbevestiging wordt naar dit e-mailadres verstuurd.
 
  Terug      Verder
U kunt alleen verder als alle verplichte velden zijn ingevuld.
 
caravangegevens
Uw maandelijkse premie
 
Wanneer heeft u uw caravan gekocht?
(jjjj)
Chassisnummer
 
  Terug      Verder
U kunt alleen verder als alle verplichte velden zijn ingevuld.
 
Betaalgegevens
 
Kies een betalingswijze.
  
IBAN-nummer
U kunt de verzekering vandaag al laten ingaan. Vergeet niet uw huidige verzekering op te zeggen.
Gewenste ingangsdatum
 
  Terug      Verder
U kunt alleen verder als alle verplichte velden zijn ingevuld.
 
Controleer uw gegevens
 
caravangegevens
Uw caravan
Wijzigen
 
Dekkingen Caravanverzekering
Geselecteerde dekking(en)
Totaal premiebedrag per  inclusief   assurantiebelasting
De eenmalige poliskosten ŕ worden met de eerste betaaltermijn verrekend.
Wijzigen
 
Persoonsgegevens
Verzekeringnemer
Wijzigen
 
Betaalgegevens
IBAN-nummer
BIC-code
Ingangsdatum van de verzekering
Wijzigen
 
Tot slot:
Bent u, of is een van de personen die u wilt meeverzekeren, in de afgelopen 8 jaar geweigerd of opgezegd door een verzekeraar?
Geef een toelichting.
Bent u, of is een van de personen die u wilt meeverzekeren, bijvoorbeeld uw gezinsleden of huisgenoten, in de afgelopen 8 jaar verdacht van of veroordeeld voor:
- Diefstal, bedrog, oplichting, valsheid in geschrifte of een poging daartoe
- Vernieling, beschadiging, mishandeling, afpersing, of een misdrijf gericht tegen de vrijheid of het leven of een poging daartoe
- Overtreding van de Wet wapens en munitie, de Opiumwet of de Wet economische delicten
- Een verkeersmisdrijf, zoals rijden onder invloed, snelheidsovertreding van meer dan 50 km/uur of doorrijden na een aanrijding?
Let op: Ook als u als verdachte een schikking hebt getroffen of bent vrijgesproken, of als de rechter u een maatregel heeft opgelegd moet u deze vraag met ‘Ja’ beantwoorden.
U hebt deze vraag met Ja beantwoord.U ontvangt van ons een apart vragenformulier waarop u dit antwoord kunt toelichten. Op deze manier kunnen wij garanderen dat uw informatie vertrouwelijk wordt behandeld door medewerkers die daar speciaal voor zijn aangewezen.
Heeft u, of heeft een van de personen die u wilt meeverzekeren, de laatste 5 jaar schade geleden of veroorzaakt door een gebeurtenis die door de aangevraagde verzekering(en) wordt gedekt?
Bent u, of is een van de personen die u wilt meeverzekeren, in de afgelopen 5 jaar failliet verklaard, in een schuldsanering betrokken of is de rechter akkoord gegaan met een surseance (uitstel) van betaling?
Geef een toelichting.
Bent u, of is een van de personen die u wilt meeverzekeren, in de afgelopen 8 jaar betrokken (geweest) bij verzekeringsfraude of opzettelijke misleiding van een financiële instelling?
Geef een toelichting.
Heeft de deurwaarder op dit moment beslag gelegd op inkomsten of bezittingen van u of van een van de personen die u wilt meeverzekeren?
Geef een toelichting.
Belangrijk: lees voordat u de verzekering afsluit de toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht en de polisvoorwaarden
Let op, u kunt pas doorgaan met afsluiten van deze verzekering als u de link naar de polisvoorwaarden heeft geopend
 
  Terug      afronden
U kunt alleen verder als alle verplichte velden zijn ingevuld.