• Premieberekening
  • Dekkingen
  • Persoonsgegevens
  • Campergegevens
  • Betaalgegevens
  • Bevestiging

Premieberekening

Heeft u uw camper nieuw of als occasion gekocht?

Geef aan of u een nieuwe camper heeft of een occasion.
Is de camper oorspronkelijk als camper gebouwd?
Geef aan of uw camper oorspronkelijk als camper is gebouwd.

Wat is het bouwjaar van uw camper?

 
Het bouwjaar is verplicht.
Het bouwjaar is niet van het juiste formaat.
Het bouwjaar is niet van het juiste formaat.
Het bouwjaar mag niet voor 1900 liggen.
Het bouwjaar mag niet meer dan 1 jaar in de toekomst liggen.

Wanneer heeft u uw camper gekocht?

 
Het aankoopjaar is verplicht.
Het aankoopjaar is niet van het juiste formaat.
Het aankoopjaar is niet van het juiste formaat.
Het aankoopjaar mag niet meer dan 1 jaar vóór het bouwjaar liggen.
Het aankoopjaar mag niet in de toekomst liggen.

Wat is het gewicht van uw camper?

 
Vul het gewicht in.
Het gewicht moet numeriek zijn.
Het gewicht moet tussen de 1500 en 5.000 kg in liggen. Campers die zwaarder zijn dan 5.000 kg alleen in overleg met de acceptatieafdeling.

Hoeveel schadevrije jaren heeft uw (beëindigde) camperverzekering?

Geef aan hoeveel schadevrije jaren u heeft.
Het aantal schadevrije jaren moet numeriek zijn.
Het aantal schadevrije jaren moet liggen tussen 0 en 35 jaren.

U kunt de no-claimkorting van uw (elders) lopende auto- of motorverzekering ook toepassen als extra korting op uw nieuwe camperverzekering.

Let op, deze extra korting geldt niet als u particulier verhuur meeverzekerd.

Hoeveel schadevrije jaren heeft u op de auto- of motorverzekering? (optioneel)

 
Geef aan hoeveel schadevrije jaren uw auto of motor heeft.
Het aantal schadevrije jaren moet numeriek zijn.
Het aantal schadevrije jaren moet liggen tussen 0 en 35 jaren.
Het aantal schadevrije jaren mag maximaal zijn.
    Verder U kunt verder als alle verplichte velden zijn ingevuld.

Dekkingen

Dekking
Welke dekking wenst u?
Maandelijkse kosten
Er moet tenminste één dekking geselecteerd zijn.
Uitbreidingen
Wilt u een rechtsbijstanddekking?
 
Wilt u inzittenden tegen ongevallen meeverzekeren?
Wilt u de schadeverzekering voor inzittenden meeverzekeren?
Wilt u particuliere verhuur meeverzekeren?
Let op, de no-claimkorting van uw (elders) lopende auto- of motorverzekering geldt niet als u deze dekking kiest.

Premie

 
Premiebedrag per maand met %
Assurantiebelasting
 
Totaal premiebedrag per maand
 
Maandbetaling mogelijk vanaf € 5,- per maand (excl. assurantiebelasting)
 
 
Totaal premiebedrag per jaar
 
(Exclusief eenmalige poliskosten )
  Terug Verder U kunt alleen verder als alle verplichte velden zijn ingevuld.

Persoonsgegevens

Uw maandelijkse premie bedrag wordt vervangen
Verzekeringnemer:

Geslacht

Geef het geslacht aan.

Naam


Vul de voorletters in.
Vul de achternaam in.
Voer alleen letters in bij de achternaam.
Voer alleen letters in bij de voorletters.
Voer alleen letters in bij de tussenvoegsel(s).
De achternaam mag niet alleen spaties bevatten.
Controleer nogmaals of u het juiste tussenvoegsel of meerdere tussenvoegsels heeft ingevuld
Controleer nogmaals of u de juiste voorletter(s) heeft ingevuld

Geboortedatum

Vul de geboortedatum in.
De geboortedatum is niet correct.
Persoon mag niet ouder dan 110 jaar zijn.
De geboortedatum mag niet in de toekomst liggen.

Postcode en huisnummer


Vul de postcode in.
Het postcode formaat klopt niet.
Vul het huisnummer in.
Het huisnummer moet numeriek zijn.
Deze combinatie van huisnummer en postcode is niet bekend bij ons.

Straat en plaats

 
 

Mobiel telefoonnummer (optioneel)

Het telefoonnummer is niet juist. Gebruik 06-00000000 als formaat.

E-mailadres


Uw aanvraag- en/of polisbevestiging wordt naar dit e-mailadres verstuurd.
Vul het e-mailadres in, zodat we een bevestiging kunnen sturen.
Het e-mailadres is niet juist.

Rijbewijs sinds

Vul het jaar in wanneer u uw rijbewijs heeft gehaald.
Het jaar is niet van het juiste formaat.
Het jaar is niet van het juiste formaat.
Het jaar is niet van het juiste formaat.
Het jaar mag niet voor 1900 liggen.
Het jaar mag niet in de toekomst liggen.
U mag maximaal 100 jaar geleden uw rijbewijs hebben gehaald.
U kunt pas vanaf uw 18de levensjaar uw rijbewijs hebben gehaald.

Is er een andere bestuurder die regelmatig gebruik maakt van de camper?

Geef aan of er een andere bestuurder is die regelmatig gebruik maakt van de camper.

Geslacht regelmatige bestuurder

Geef het geslacht aan.

Naam regelmatige bestuurder


Vul de voorletters in.
Vul de achternaam in.
Voer alleen letters in bij de voorletters.
Voer alleen letters in bij de tussenvoegsel(s).
Voer alleen letters in bij de achternaam.
De achternaam mag niet alleen spaties bevatten.
Controleer nogmaals of u het juiste tussenvoegsel of meerdere tussenvoegsels heeft ingevuld
Controleer nogmaals of u de juiste voorletter(s) heeft ingevuld

Geboortedatum regelmatige bestuurder

Vul de geboortedatum in.
De geboortedatum is niet correct.
Persoon mag niet ouder dan 110 jaar zijn.
De geboortedatum mag niet in de toekomst liggen.

Regelmatige bestuurder in bezit van rijbewijs sinds

Vul het jaar in wanneer het rijbewijs is behaald.
Het jaar is niet van het juiste formaat.
Het jaar mag niet in de toekomst liggen.
U mag maximaal 100 jaar geleden uw rijbewijs hebben gehaald.
U kunt pas vanaf uw 18de levensjaar uw rijbewijs hebben gehaald.
Heeft u, of een eventuele regelmatige bestuurder, kwalen of gebreken?
Geef aan of u of een eventuele regelmatige bestuurder kwalen of gebreken heeft.
  Terug Verder U kunt alleen verder als alle verplichte velden zijn ingevuld.

Campergegevens

Uw maandelijkse premie bedrag wordt vervangen
Campergegevens
Vul het merk in.
Vul het type in.
Vul het kenteken in.
Kenteken niet in het juiste formaat.

Meldcode

Vul de meldcode in.
Vul de meldcode als getal in.

Hoe wordt de camper gebruikt?

Geef aan of uw camper alleen recreatief gebruikt.

Hoeveel dagen per jaar (gemiddeld) bevindt de camper zich in het buitenland?

Vul het aantal dagen in.
Vul het aantal dagen als getal in.
Het aantal dagen per jaar is maximaal 365.
  Terug Verder U kunt alleen verder als alle verplichte velden zijn ingevuld.

Betaalgegevens

Ik betaal per
Geef de termijnbetaling aan.
Kies een betalingswijze.
U dient een betalingswijze te kiezen.
IBAN-nummer
U dient een IBAN in te voeren.
Dit is geen geldig IBAN-nummer.
Het IBAN mag niet met een 0 beginnen.
Incassowijze is alleen mogelijk met IBAN-nummers uit SEPA-landen.
 

U kunt de verzekering vandaag al laten ingaan. Vergeet niet uw huidige verzekering op te zeggen.

Gewenste ingangsdatum

Vul de ingangsdatum in.
De ingangsdatum is niet correct.
De datum mag niet in het verleden liggen.
De ingangsdatum mag niet meer dan 1 jaar in de toekomst liggen.
  Terug Verder U kunt alleen verder als alle verplichte velden zijn ingevuld.

Controleer uw gegevens

Premieberekening
Uw camper
Dekkingen
Geselecteerde dekkingen
Totaal premiebedrag per  inclusief   assurantiebelasting 
De eenmalige poliskosten à worden met de eerste betaaltermijn verrekend.
Persoonsgegevens
Verzekeringnemer
Regelmatige bestuurder
Campergegevens
Uw camper
Betaalgegevens
IBAN-nummer
BIC-code
Ingangsdatum van de verzekering
Tot slot:

Bent u, of is een van de personen die u wilt meeverzekeren, in de afgelopen 8 jaar geweigerd of opgezegd door een verzekeraar?

Kies nee of ja.

Geef een toelichting


Toelichting is verplicht.
Bent u, of is een van de personen die u wilt meeverzekeren, bijvoorbeeld uw gezinsleden of huisgenoten, in de afgelopen 8 jaar verdacht van of veroordeeld voor:
- Diefstal, bedrog, oplichting, valsheid in geschrifte of een poging daartoe
- Vernieling, beschadiging, mishandeling, afpersing, of een misdrijf gericht tegen de vrijheid of het leven of een poging daartoe
- Overtreding van de Wet wapens en munitie, de Opiumwet of de Wet economische delicten
- Een verkeersmisdrijf, zoals rijden onder invloed, snelheidsovertreding van meer dan 50 km/uur of doorrijden na een aanrijding?
Let op: Ook als u als verdachte een schikking hebt getroffen of bent vrijgesproken, of als de rechter u een maatregel heeft opgelegd moet u deze vraag met ‘Ja’ beantwoorden.
Kies nee of ja.
U hebt deze vraag met Ja beantwoord.U ontvangt van ons een apart vragenformulier waarop u dit antwoord kunt toelichten. Op deze manier kunnen wij garanderen dat uw informatie vertrouwelijk wordt behandeld door medewerkers die daar speciaal voor zijn aangewezen.

Heeft u, of heeft een van de personen die u wilt meeverzekeren, de laatste 5 jaar schade geleden of veroorzaakt door een gebeurtenis die door de aangevraagde verzekering(en) wordt gedekt?
Geef aan of u de afgelopen 5 jaar schade heeft geleden.

Geef een toelichting
Toelichting is verplicht.
Dit veld mag maar 1000 tekens bevatten.

Bent u, of is een van de personen die u wilt meeverzekeren, in de afgelopen 5 jaar failliet verklaard, in een schuldsanering betrokken of is de rechter akkoord gegaan met een surseance (uitstel) van betaling?

Kies nee of ja.

Geef een toelichting
Toelichting is verplicht.
Dit veld mag maar 1000 tekens bevatten.

Bent u, of is een van de personen die u wilt meeverzekeren, in de afgelopen 8 jaar betrokken (geweest) bij verzekeringsfraude of opzettelijke misleiding van een financiële instelling?

Kies nee of ja.

Geef een toelichting
Toelichting is verplicht.
Dit veld mag maar 1000 tekens bevatten.

Heeft de deurwaarder op dit moment beslag gelegd op inkomsten of bezittingen van u of van een van de personen die u wilt meeverzekeren?

Kies nee of ja.

Geef een toelichting
Toelichting is verplicht.
Dit veld mag maar 1000 tekens bevatten.
Belangrijk: lees voordat u de verzekering afsluit de toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht en de polisvoorwaarden
Let op, u kunt pas doorgaan met afsluiten van deze verzekering als u de link naar de polisvoorwaarden heeft geopend
Ik verklaar:
✔ dat ik de volledige tekst van alle vragen heb gelezen en dat de gegeven antwoorden juist en volledig zijn;
✔ dat de Europeesche mijn ingevulde persoonsgegevens mag controleren (voor meer informatie hierover: www.europeesche.nl/identiteitscontrole);
✔ dat ik gewezen ben op de voorwaarden van de verzekering. Ik ga akkoord met de voorwaarden, als mijn aanvraag wordt geaccepteerd door de Europeesche;
✔ dat de Europeesche informatie digitaal aan mij kan verstrekken;
✔ dat de Europeesche informatie over mijn schade- en verzekeringsverleden mag opvragen bij andere verzekeraars en adviseurs;
✔ dat ik de afgesproken premie en kosten betaal als ik de polis ontvang die volgens deze aanvraag is opgemaakt;
✔ dat ik op de hoogte ben van de bedenktermijn: als ik de verzekering toch niet wil, kan ik deze binnen 14 dagen annuleren.
Ik ga akkoord
U dient de verklaring te bevestigen.
  Terug afronden U kunt verder als u alle verplichte velden hebt ingevuld