• Premieberekening
  • Dekkingen
  • Persoonsgegevens
  • Klassiekergegevens
  • Betaalgegevens
  • Bevestiging

Premieberekening

 

Bouwjaar van de klassieker

 
Vul het bouwjaar van uw klassieker in.
Het bouwjaar is niet van het juiste formaat.
Het bouwjaar mag niet in de toekomst liggen.
De leeftijd van uw klassieker mag niet onder de 25 jaar liggen.
 

U heeft:

 
 

Aantal kilometer per jaar (max 7.500)

 
Geef aan hoeveel kilometer u per jaar verwacht te rijden.

Bent u lid van een bij de FEHAC aangesloten club?

 
Wilt u alleen in de zomertijdperiode met uw klassieker rijden of het hele jaar?
 
    Verder U kunt alleen verder als alle verplichte velden zijn ingevuld.

Gewenste dekkingen

Dekking
Maandelijkse kosten
Uitbreidingen

Gewenste dekking
Gratis
 
 
 
 
 
 
 
Ongevallenverzekering

Aantal in- of opzittenden?
 
Verzekerd bedrag per inzittende
 
 
 
 
 
 

Premie

 
Premiebedrag per maand
Assurantiebelasting
 
Totaal premiebedrag per maand
 
Maandbetaling mogelijk vanaf € 5,- per maand (excl. assurantiebelasting)
 
 
Totaal premiebedrag per jaar
 
(Exclusief poliskosten )
  Terug Verder U kunt alleen verder als alle verplichte velden zijn ingevuld.

Persoonsgegevens

Uw maandelijkse premie
Verzekeringnemer

Geslacht

Geef het geslacht aan.

Naam


Vul de voorletters in.
Vul de achternaam in.
Voer alleen letters in bij de achternaam.
Voer alleen letters in bij de voorletters.
Voer alleen letters in bij de tussenvoegsel(s).
De achternaam mag niet alleen spaties bevatten.
Controleer nogmaals of u het juiste tussenvoegsel of meerdere tussenvoegsels heeft ingevuld
Controleer nogmaals of u de juiste voorletter(s) heeft ingevuld

Geboortedatum

Vul de geboortedatum in.
De geboortedatum is niet correct.
Persoon mag niet ouder dan 110 jaar zijn.
De geboortedatum mag niet in de toekomst liggen.

Postcode en huisnummer


Vul de postcode in.
Het postcode formaat klopt niet.
Vul het huisnummer in.
Het huisnummer moet numeriek zijn.
Deze combinatie van huisnummer en postcode is niet bekend bij ons.

Straat en plaats

 
 

Mobiel telefoonnummer (optioneel)

Het telefoonnummer is niet juist. Gebruik 06-00000000 als formaat.

E-mailadres


Uw aanvraag- en/of polisbevestiging wordt naar dit e-mailadres verstuurd.
Vul het e-mailadres in, zodat we een bevestiging kunnen sturen.
Het e-mailadres is niet juist.

Rijbewijs sinds

Vul het jaar in wanneer u uw rijbewijs heeft gehaald.
Het jaar is niet van het juiste formaat.
Het jaar is niet van het juiste formaat.
Het jaar is niet van het juiste formaat.
Het jaar mag niet voor 1900 liggen.
Het jaar mag niet in de toekomst liggen.
U mag maximaal 100 jaar geleden uw rijbewijs hebben gehaald.
U kunt pas vanaf uw 18de levensjaar uw rijbewijs hebben gehaald.

Is er een andere bestuurder die regelmatig gebruik maakt van de klassieker?

Geef aan of er een andere bestuurder is die regelmatig gebruik maakt van de klassieker.
  Terug Verder U kunt alleen verder als alle verplichte velden zijn ingevuld.

Klassiekergegevens

Uw maandelijkse premie
 

Merk en type van de klassieker

 
Vul het merk in.
Vul het type in.

Kenteken

 
Vul het kenteken in.
Kenteken niet in het juiste formaat.

Meldcode

 
Vul de meldcode in.
Vul de meldcode als getal in.

Ledig gewicht

 
Voer het gewicht in van uw klassieker.
Voer het gewicht als getal in.

Brandstofsoort

 
 
 
Geef aan wat de brandstofsoort is.
De Europeesche verzekert geen oldtimers van dit bouwjaar die op diesel of LPG rijden.

Huidige kilometerstand

Huidige kilometerstand (optioneel)

 
Voer de stand in van de kilometerstand in als een geheel getal.
Vul de kilometerstand in.

Hoe wordt de klassieker gestald?

 
 
 
Geef aan hoe de klassieker gestald wordt.
De europeesche verzekert geen oldtimers die op de openbare weg gestald worden.

Is het stallingsadres van de klassieker gelijk aan het woonadres?

 
Recreatief gebruik

Deze verzekering is bedoeld voor klassieke auto's- en motoren die uitsluitend recreatief worden gebruikt. U gebruikt uw klassieker dus niet dagelijks, voor woon- werkverkeer of voor boodschappen. Voor het dagelijks vervoer heeft u een andere (personen)auto die op uw naam staat.

Gebruikt u uw klassieker recreatief?

 
Geef aan of u uw klassieker alleen recreatief gebruikt.

Geef een toelichting over het gebruik

 

Toelichting is verplicht.

Wat is het kenteken van uw dagelijkse (personen)auto?

Wat is het kenteken van uw dagelijkse voertuig?

 
Vul het kenteken in.
Kenteken niet in het juiste formaat.
  Terug Verder U kunt alleen verder als alle verplichte velden zijn ingevuld.

Betaalgegevens

Ik betaal per
Geef de termijnbetaling aan.
Kies een betalingswijze.
U dient een betalingswijze te kiezen.
IBAN-nummer
U dient een IBAN in te voeren.
Dit is geen geldig IBAN-nummer.
Het IBAN mag niet met een 0 beginnen.
Incassowijze is alleen mogelijk met IBAN-nummers uit SEPA-landen.
 
U kunt de verzekering vandaag al laten ingaan. Vergeet niet uw huidige verzekering op te zeggen.


Gewenste ingangsdatum voor mijn verzekering
Vul de ingangsdatum in.
De ingangsdatum is niet correct.
De ingangsdatum mag niet in het verleden liggen.
De ingangsdatum mag niet meer dan 1 jaar in de toekomst liggen.
  Terug Verder U kunt alleen verder als alle verplichte velden zijn ingevuld.

Controleer uw gegevens

Klassiekergegevens

Uw klassieker

Dekkingen

Dekking

Totaal premiebedrag per  inclusief   assurantiebelasting 
De eenmalige poliskosten ŗ worden met de eerste betaaltermijn verrekend.
Persoonsgegevens

Verzekeringnemer

Betaalgegevens

Betaling per

IBAN-nummer

BIC-code

Ingangsdatum van de verzekering

Tot slot:

Bent u, of is een van de personen die u wilt meeverzekeren, in de afgelopen 8 jaar geweigerd of opgezegd door een verzekeraar?

Kies nee of ja.

Geef een toelichting


Toelichting is verplicht.
Bent u, of is een van de personen die u wilt meeverzekeren, bijvoorbeeld uw gezinsleden of huisgenoten, in de afgelopen 8 jaar verdacht van of veroordeeld voor:
- Diefstal, bedrog, oplichting, valsheid in geschrifte of een poging daartoe
- Vernieling, beschadiging, mishandeling, afpersing, of een misdrijf gericht tegen de vrijheid of het leven of een poging daartoe
- Overtreding van de Wet wapens en munitie, de Opiumwet of de Wet economische delicten
- Een verkeersmisdrijf, zoals rijden onder invloed, snelheidsovertreding van meer dan 50 km/uur of doorrijden na een aanrijding?
Let op: Ook als u als verdachte een schikking hebt getroffen of bent vrijgesproken, of als de rechter u een maatregel heeft opgelegd moet u deze vraag met 'Ja' beantwoorden.
Kies nee of ja.
U hebt deze vraag met Ja beantwoord.U ontvangt van ons een apart vragenformulier waarop u dit antwoord kunt toelichten. Op deze manier kunnen wij garanderen dat uw informatie vertrouwelijk wordt behandeld door medewerkers die daar speciaal voor zijn aangewezen.

Heeft u, of heeft een van de personen die u wilt meeverzekeren, de laatste 5 jaar schade geleden of veroorzaakt door een gebeurtenis die door de aangevraagde verzekering(en) wordt gedekt?

Kies nee of ja.

Geef een toelichting


Toelichting is verplicht.

Bent u, of is een van de personen die u wilt meeverzekeren, in de afgelopen 5 jaar failliet verklaard, in een schuldsanering betrokken of is de rechter akkoord gegaan met een surseance (uitstel) van betaling?

Kies nee of ja.

Geef een toelichting


Toelichting is verplicht.

Bent u, of is een van de personen die u wilt meeverzekeren, in de afgelopen 8 jaar betrokken (geweest) bij verzekeringsfraude of opzettelijke misleiding van een financiŽle instelling?

Kies nee of ja.

Geef een toelichting


Toelichting is verplicht.

Heeft de deurwaarder op dit moment beslag gelegd op inkomsten of bezittingen van u of van een van de personen die u wilt meeverzekeren?

Kies nee of ja.

Geef een toelichting


Toelichting is verplicht.
Belangrijk: lees voordat u de verzekering afsluit de toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht en de polisvoorwaarden
Let op, u kunt pas doorgaan met afsluiten van deze verzekering als u de link naar de polisvoorwaarden heeft geopend
Ik verklaar:
✔ dat ik de volledige tekst van alle vragen heb gelezen en dat de gegeven antwoorden juist en volledig zijn;
✔ dat de Europeesche mijn ingevulde persoonsgegevens mag controleren (voor meer informatie hierover: www.europeesche.nl/identiteitscontrole);
✔ dat ik gewezen ben op de voorwaarden van de verzekering. Ik ga akkoord met de voorwaarden, als mijn aanvraag wordt geaccepteerd door de Europeesche;
✔ dat de Europeesche informatie digitaal aan mij kan verstrekken;
✔ dat de Europeesche informatie over mijn schade- en verzekeringsverleden mag opvragen bij andere verzekeraars en adviseurs;
✔ dat ik de afgesproken premie en kosten betaal als ik de polis ontvang die volgens deze aanvraag is opgemaakt;
✔ dat ik op de hoogte ben van de bedenktermijn: als ik de verzekering toch niet wil, kan ik deze binnen 14 dagen annuleren.
Ik ga akkoord
U dient de verklaring te bevestigen.
  Terug afronden U kunt verder als alle verplichte velden zijn ingevuld